księgarnia informatyczna aton.pl

Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych

Wydawnictwo Microsoft Press

Cena:    92.40   69.30zł

Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych


Autor: Wayne L. Winston
ISBN: 978-83-7541-079-2
Ilość stron: 690
Data wydania: 08/2011
Format: 16.5x23.5cm
Wydawnictwo: Microsoft Press


Książka pozwala opanować techniki modelowania i analizy danych, umożliwiające przekształcanie danych w końcowe wnioski. Od ponad 10 lat Wayne Winston uczy klientów korporacyjnych i studentów MBA najbardziej efektywnych sposobów wykorzystywania programu Excel do pomocy w rozwiązywaniu problemów biznesowych i podejmowaniu lepszych decyzji.

Teraz ten zdobywca wielu nagród akademickich dzieli się swoim ogromnym doświadczeniem na stronach praktycznego, opartego na przykładach wziętych z życia podręcznika – w pełni uaktualnionego do wersji programu Excel 2010!

Doskonalenie umiejętności wykorzystywania programu Excel do rozwiązywania autentycznych problemów!

 • Modelowanie ryzyka inwestycji i zwrotu
 • Analizowanie wydajności działu sprzedaży
 • Tworzenie najlepszych, najgorszych i najbardziej prawdopodobnych scenariuszy
 • Porównywanie opcji leasingu i zakupu oraz obliczanie warunków kredytu
 • Badanie wpływu ceny, reklamy i czynnika sezonowości na wielkość sprzedaży
 • Precyzyjne zarządzanie zapasami
 • Ustalanie wartości przywiązania klienta
 • Obliczanie progu rentowności i zwrotu z inwestycji
 • Planowanie zapewniające maksymalną wydajność
 • Wyrażanie w liczbach przewagi z tytułu „gry u siebie”
 • Przewidywanie rozwoju firmy, wyniku wyborów i tak dalej!
 • Plus­ krótkie omówienie dodatku PowerPivot do programu Excel

Specjalna strona sieci Web dotycząca tej książki zawiera:
• Setki zadań opartych na scenariuszach wziętych z życia
• Pliki z wszystkimi przykładami omawianymi w książce – plus szablony do indywidualnego wykorzystania

Szczegółowe informacje o książce i wymagania systemowe są podane we Wstępie do ksiązki.

Dla analityków biznesowych oraz średnio i bardzo zaawansowanych użytkowników programu Excel.

Rozdziały:
1 Co nowego w programie Excel 2010?. 1
2 Nazwy zakresów. 9
3 Funkcje wyszukujące. 22
4 Funkcja INDEKS . 30
5 Funkcja PODAJ.POZYCJĘ. 33
6 Funkcje tekstowe. 40
7 Data i funkcje daty. 51
8 Ocena inwestycji za pomocą kryteriów zdyskontowanej wartości netto. 59
9 Wewnętrzna stopa zwrotu. 66
10 Funkcje do podejmowania osobistych decyzji finansowych: PV, FV, PMT, PPMT i IPMT. 73
11 Odwołania cykliczne . 86
12 Instrukcje JEŻELI (IF) . 92
13 Czas i funkcje czasu. 111
14 Polecenie Wklej specjalnie. 117
15 Formuły trzywymiarowe. 123
16 Narzędzia inspekcji . 126
17 Analiza wrażliwości za pomocą tabel danych . 132
18 Polecenie Szukaj wyniku. 143
19 Używanie Menedżera scenariuszy do analizy wrażliwości. 149
20 Funkcje LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI, ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH i LICZ.PUSTE. 155
21 Funkcja SUMA.JEŻELI. 163
22 Funkcja PRZESUNIĘCIE . 169
23 Funkcja ADR.POŚR. 183
24 Formatowanie warunkowe. 191
25 Sortowanie w programie Excel. 216
26 Tabele. 224
27 Pokrętła, paski przewijania, przyciski opcji, pola wyboru, pola kombi, pola grup i pola list. 236
28 Wprowadzenie do optymalizacji przy użyciu narzędzia Solver . 248
29 Użycie dodatku Solver do ustalenia optymalnego asortymentu produkcji. 253
30 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania zatrudnienia. 265
31 Wykorzystywanie dodatku Solver do rozwiązywania problemów transportu i dystrybucji. 270
32 Wykorzystywanie Dodatku Solver do planowania nakładów inwestycyjnych. 276
33 Wykorzystywanie dodatku Solver do planowania finansowego
34 Wykorzystywanie dodatku Solver do oceny drużyn sportowych. 289
35 Lokalizacja magazynów za pomocą metody Multistart GRG i metody ewolucyjnej dodatku Solver . 295
36 Kary i metoda ewolucyjna dodatku Solver . 304
37 Problem podróżującego sprzedawcy. 310
38 Importowanie danych z pliku tekstowego lub dokumentu . 314
39 Importowanie danych z Internetu. 320
40 Kontrola poprawności danych. 325
41 Podsumowywanie danych za pomocą histogramów. 334
42 Podsumowywanie danych przy użyciu statystyki opisowej. 342
43 Opisywanie danych przy użyciu tabel przestawnych i fragmentatorów. 357
44 Wykresy przebiegu w czasie. 392
45 Podsumowywanie danych przy użyciu funkcji statystycznych baz danych . 398
46 Filtrowanie danych i usuwanie powtórzeń. 407
47 Konsolidowanie danych . 422
48 Tworzenie sum częściowych. 427
49 Ustalanie zależności prostoliniowych. 433
50 Modelowanie wzrostu wykładniczego. 441
51 Krzywa potęgowa. 445
52 Podsumowywanie relacji za pomocą korelacji. 451
53 Wprowadzenie do regresji wielokrotnej. 457
54 Regresja wielokrotna z uwzględnieniem czynników jakościowych . 464
55 Modelowanie nieliniowości i interakcji. 474
56 Analiza wariancji: jednoczynnikowa. 481
57 Bloki losowe oraz dwuczynnikowa analiza wariancji. 487
58 Interpretacja szeregów czasowych przy użyciu średnich ruchomych . 497
59 Metoda Wintersa. 500
60 Metoda prognozowania „stosunek-do-średniej-ruchomej”. 505
61 Prognozowanie z uwzględnieniem zdarzeń specjalnych. 509
62 Wprowadzenie do zmiennych losowych . 517
63 Zmienne losowe o rozkładzie dwumianowym, hipergeometrycznym i ujemnym dwumianowym. 522
64 Zmienne losowe o rozkładzie Poissona i wykładniczym . 531
65 Zmienna losowa o rozkładzie normalnym. 535
66 Rozkłady Weibulla i beta: modelowanie żywotności urządzeń i czasu trwania projektów. 544
67 Ocenianie prawdopodobieństwa prognozy. 549
68 Modelowanie cen akcji za pomocą zmiennej losowej o rozkładzie logarytmiczno‑normalnym. 553
69 Wprowadzenie do metody symulacji Monte Carlo. 557
70 Wyliczanie optymalnej oferty . 567
71 Symulowanie cen akcji i modelowanie alokacji aktywów. 572
72 Gry i zabawy: symulowanie prawdopodobieństw wyników gier hazardowych i wydarzeń sportowych. 581
73 Analiza danych przy użyciu metody resamplingu. 590
74 Ustalanie cen opcji kupna i sprzedaży akcji. 594
75 Ustalanie wartości klienta. 608
76 Model ekonomicznej wielkości zamówienia. 614
77 Modelowanie poziomu zapasów przy niepewnym popycie. 620
78 Teoria kolejek: Analiza matematyczna oczekiwania w kolejce . 627
79 Szacowanie krzywej popytu. 633
80 Wycenianie produktów powiązanych. 638
81 Wycenianie produktów na podstawie subiektywnie ustalonego popytu. 643
82 Wycena nieliniowa. 648
83 Funkcje i formuły tablicowe. 656
84 PowerPivot . 676

Cena:    92.40   69.30zł


Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowychKsiążka informatyczna: Microsoft Excel 2010 Analiza i modelowanie danych biznesowych
Księgarnia informatyczna aton.pl

Tutaj możesz kupić tę książkę w dobrej cenie. Zapraszamy na zakupy do naszej księgarni internetowej.