księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Symulacje komputerowe


Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach Identyfikacja modeli parametrycznych w przykładach

EXIT


Książka przedstawia możliwości wykorzystania technik identyfikacji statystycznej dla budowania modeli procesów dynamicznych.

Modelowanie rzeczywistości Jak w komputerze postrzega się świat Modelowanie rzeczywistości Jak w komputerze postrzega się świat

WNT


W książce opisano proste, ale uniwersalne modele matematyczne, w których wykorzystuje się symulacje komputerowe.

Modelowanie symulacja i prognozowanie Systemy ciągłe Modelowanie symulacja i prognozowanie Systemy ciągłe

WNT


Książka dotyczy modelowania i symulacji systemów ciągłych, a co za tym idzie, prognozowania ich zachowania w przyszłości. Problematyka symulacji stanowi potężne narzędzie wspomagające podejmowanie decyzji. Opisywane systemy ciągłe są powszechne w przyrodzie i gospodarce człowieka.

Symulacje komputerowe w fizyce Symulacje komputerowe w fizyce

HELION


Książka prezentuje algorytmy umożliwiające komputerowe symulowanie rozmaitych procesów fizycznych. Po przedstawieniu metody różnicowej rozwiązywania zwyczajnych równań różniczkowych.

Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Symulacje komputerowe