księgarnia informatyczna aton.pl

Książki z kategorii: Chemia techniczna


Adsorpcja na węglu aktywnym Adsorpcja na węglu aktywnym

WNT


Książka jest obszernym opracowaniem na temat struktury powierzchni węgla aktywnego, procesów powierzchniowych na granicy faz ciało stałe – gaz i ciało stałe – ciecz.

Inżynieria biochemiczna Inżynieria biochemiczna

WNT


Omówiono wykorzystanie osiągnięć biochemii i biologii molekularnej w modelowaniu bioreaktorów i biosystemów

Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym Obliczenia technologiczne w przemyśle chemicznym

Naukowe PWN


Książka wyjaśnia główne problemy występujące przy projektowaniu i prowadzeniu procesów w przemyśle chemicznym

Podstawy teoretyczne technologii chemicznej Podstawy teoretyczne technologii chemicznej

WNT


Jest to obszerne opracowanie o charakterze podręcznika akademickiego z zakresu podstaw teoretycznych technologii chemicznej.

Procesy adsorpcji reaktywnej - reaktory adsorpcyjne i chromatograficzne Procesy adsorpcji reaktywnej - reaktory adsorpcyjne i chromatograficzne

WNT


Książka dotyczy reaktorów adsorpcyjnych stosowanych do prowadzenia zintegrowanego procesu adsorpcji reaktywnej w układzie gaz-ciało stale oraz reaktorów chromatograficznych używanych najczęściej w układzie ciecz-ciało-stałe.

Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej Procesy mechaniczne w inżynierii chemicznej

WNT


W książce opisano procesy mechaniczne, ich znaczenie i zastosowanie w inżynierii chemicznej. Omówiono transport płynów, charakterystykę materiałów rozdrobnionych, analizę sitową, wytwarzanie układów wielofazowych.

Równowagi jonowe Algorytmy, obliczenia i symulacje komputerowe Równowagi jonowe Algorytmy, obliczenia i symulacje komputerowe

WNT


W książce szczegółowo omówiono równowagi kwasowo-zasadowe, kompleksowania, wytrącania osadów soli trudno rozpuszczalnych oraz różne rodzaje miareczkowania.

Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe Technologia chemiczna Ćwiczenia rachunkowe

Naukowe PWN


Książka przedstawia metody prowadzenia obliczeń w technologii chemicznej.

Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny Technologia chemiczna Przemysł nieorganiczny

Naukowe PWN


Książka omawiaj zasady organizacji i prowadzenia procesów technologicznych w przemyśle chemicznym i innych dziedzinach produkcji.

Termodynamika chemiczna stosowana Termodynamika chemiczna stosowana

WNT


W książce omówiono, zgodnie ze współczesnym stanem wiedzy, termodynamikę roztworów, modele roztworów ciekłych, metody obliczeń objętości ułamkowej.

Termodynamika dla bystrzaków Termodynamika dla bystrzaków

Septem


Sama myśl o termodynamice sprawia, że zaczynasz się pocić? Niepotrzebnie!

Termodynamika procesowa Termodynamika procesowa

WNT


Książka ta jest cennym zbiorem zagadnień termodynamiki procesowej - dziedziny wiedzy niezbędnej dla inżyniera, projektanta, studenta procesowca, chemika, mechanika, ekologa.

Termodynamika techniczna Wydanie V Termodynamika techniczna Wydanie V

Naukowe PWN


W podręczniku omówiono podstawowe zasady termodynamiki, termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par.

Termodynamika Wydanie 7 Termodynamika Wydanie 7

Naukowe PWN


Książka w przystępny i zwięzły sposób omawia zasady termodynamiki, przemiany charakterystyczne gazów doskonałych i półdoskonałych, zasady przepływu ciepła.

Wprowadzenie do kinetyki chemicznej Wprowadzenie do kinetyki chemicznej

WNT


W książce omówiono zagadnienia dotyczące wprowadzenia do kinetyki chemicznej, a więc kinetykę reakcji, analizę danych kinetycznych oraz dynamikę reakcji.

Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20° C Wzorcowe tablice alkoholometryczne w temperaturze odniesienia 20° C

WNT


Tablice zawierają ok.105 000 pozycji liczbowych stanowiących komplet danych potrzebnych przy wszelkich czynnościach technicznych, obliczeniowych i kontrolnych, związanych ze spirytusem, czyli wodnymi roztworami alkoholu etylowego.

Zasady inżynierii reaktorów chemicznych Zasady inżynierii reaktorów chemicznych

WNT


Książka jest poświęcona inżynierii reaktorów chemicznych i biochemicznych, dziedzin nauki, która zyskuje coraz większe znaczenie.

Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił Zastosowanie różnicowej kalorymetrii skaningowej DSC, MDSC i QI-MDSC w badaniach układów woda-ił

Naukowe PWN


Książka stanowi podsumowanie wieloletnich badań prowadzonych przez autora przy zastosowaniu kalorymetrii skaningowej.

Księgarnia informatyczna aton.pl         Książki informatyczne z kategorii: Chemia techniczna